Θεόδωρος Ντούσκας

Συντονιστής Αναπτυξιακών Έργων

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& ICT Protect

Κώστας Μουλίνος

Διδάκτορας Πληροφορικής

'Εμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& ENISA

Βασίλης Τσούμας

Διδάκτορας Πληροφορικής

'Εμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& European GNSS Agency (GSA)

Στέλιος Δρίτσας

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ & Information Security Officer στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Γιάννης Σουπιώνης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& EU Joint Research Center

Μαριάνθη Θεοχαρίδου

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρη Ερευνήτρια ΟΠΑ

& European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)

Νίκος Βιρβίλης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& NATO Communications and Information (NCI) Agency

Μιλτιάδης Κάνδιας

Διδάκτορας Πληροφορικής

Barclays Bank

Νικόλαος Τσάλης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνητής ΟΠΑ

& I.C.T. LOGICOM SOLUTIONS

Γεωργία Λύκου

Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνήτρια ΟΠΑ & Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Γιώργος Ιακωβάκης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ 

Αργυρώ - Αγγελική Αναγνωστοπούλου

Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνήτρια ΟΠΑ 

Ευστράτιος Βασιλέλλης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ 

Παναγιώτης Δεδούσης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ 

Κώστας Αδάμος

Ερευνητής ΟΠΑ