Θεόδωρος Ντούσκας

Συντονιστής Αναπτυξιακών Έργων

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& ICT Protect

Κώστας Μουλίνος

Διδάκτορας Πληροφορικής

'Εμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& ENISA

Βασίλης Τσούμας

Διδάκτορας Πληροφορικής

'Εμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& European GNSS Agency (GSA)

Στέλιος Δρίτσας

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ & Information Security Officer στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Γιάννης Σουπιώνης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& EU Joint Research Center

Μαριάνθη Θεοχαρίδου

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρη Ερευνήτρια ΟΠΑ

& European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)

Νίκος Βιρβίλης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& NATO Communications and Information (NCI) Agency

Μιλτιάδης Κάνδιας

Διδάκτορας Πληροφορικής

Barclays Bank

Νικόλαος Τσάλης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνητής ΟΠΑ

& Bank of Cyprus

Γεωργία Λύκου

Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνήτρια ΟΠΑ

& Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Παναγιώτης Δεδούσης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνητής ΟΠΑ

Αργυρώ - Αγγελική Αναγνωστοπούλου

Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνήτρια ΟΠΑ 

Ευστράτιος Βασιλέλλης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ 

Μελίνα Ραπτάκη

Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνήτρια ΟΠΑ 

Σώζων Λεβεντόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ 

Γιώργος Ιακωβάκης

Ερευνητής ΟΠΑ 

Κώστας Αδάμος

Ερευνητής ΟΠΑ