Διδάκτορας Πληροφορικής

'Εμπειρος Ερευνητής

e-mail: kostas at dpa dot gr

Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα (Προστασία Δεδομένων στο Διαδίκτυο), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004)

M.Sc. (Πληροφοριακά Συστήματα), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1998)

Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Έμπειρος Ερευνητής

Επαγγελματική Εμπειρία

• Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1999 ως σήμερα).
• Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας στο τμήμα Πολιτικών Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων (ENISA) (2008-2010).
• Προγραμματισμός και Διαχείριση Δικτύου, Κ-ΝΕΤ SA, (1998).
• Συμμετείχε ως Μελετητής σε έργα Έρευνας και Τεχνολογίας (Keystone, COSACC)

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

• Προστασία Κρίσιμων Υποδομών
• Προστασία Δεδομένων
• Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
• Ανάλυση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων