Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής

e-mail: jsoup at aueb dot gr
Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011)
 • M.Sc. (Information Systems), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005).
 • Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002).

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Έμπειρος Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση μηχανισμών Πολιτικών Ασφάλειας
 • Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων κλήσεων (SPIT) στη Διαδικτυακή τηλεφωνία (VoIP)
 • Μελέτη ηχητικών μεθόδων CAPTCHA
 • Model checking μηχανισμών ασφάλειας (+ propabilistic)

Ερευνητική εμπειρία

Συμμετείχε στα εξής έργα:

 • Εύρωστες διαδικτυακές υπηρεσίες: Διάκριση ανθρώπου ή μηχανής με διαδραστικά ηχητικά μέσα (ΣΦΙΓΞ) (2011- έως σήμερα)
 • Spam over Internet Telephony Detection Service (SPIDER, IST Programme). (2007-2008)
 • Μελέτη Ασφάλειας Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΥΠε Πελοποννήσου (2007, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας)
 • Mελέτη Ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με Τράπεζες και φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας (2007, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας)

Αλλες δραστηριότητες

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει οχτώ επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια και τρεις σε περιοδικά.

Διακρίσεις

 • Υποτροφία "Ηράκλειτος ΙΙ" για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο "Πρόληψη του spam στη διαδικτυακή τηλεφωνία μέσω πολιτικών ασφάλειας και ηχητικών CAPTCHA", υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.
 • Model checking μηχανισμών ασφάλειας (+ propabilistic)