Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνητής

e-mail: kandiasm at aueb dot gr

Σπουδές

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2017)
  • M.Sc. (Information Systems), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010)
  • Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Η εκ των έσω απειλή (insider threat)
  • Πρόβλεψη εκ των έσω απειλής (insider threat prediction)
  • Μορφότυποι χρήσης και χρηστών (user/usage profiling)
  • Πρόβλεψη ανθρώπινης συμπεριφοράς (behavior prediction)
  • Ιδιωτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media privacy)

Επαγγελματική εμπειρία

Έχει εργασθεί ως Διαχειριστής της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου (9/2010 - Σήμερα) και σε πλήθος ερευνητικών και μελετητικών έργων. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει, μέχρι σήμερα, 9 επιστημονικές εργασίες.