Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνητής ΟΠΑ & Bank of Cyprus

e-mail: ntsalis at aueb dot gr

Σπουδές

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2017)
  • M.Sc. Information Security, Royal Holloway University of London (2012)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (2011)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Ασφάλεια στην Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
  • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε smartphone συσκευές