Συντονιστής Αναπτυξιακών Έργων

Έμπειρος Ερευνητής

e-mail: teo.ntouskas at gmail dot com

Σπουδές

 • Διδάκτορας Πληροφορικής (Computer Security), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2012)
 • M.Sc. (Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2007)
 • Πτυχίο Μαθηματικών,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Έμπειρος Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας (Risk Assessment)
 • Ανάλυση Απειλών Εφαρμογών (Application Threat Modelling)
 • Ηλεκτρονικό έγκλημα και ψηφιακά πειστήρια (Digital Forensics)

Επαγγελματική Εμπειρία

Συμμετείχε, ως Σύμβουλος Ασφάλειας, στα έργα:

 • Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας, Διεξαγωγή Μελετών Ανάλυσης και Διαχείρισης Επικινδυνότητας, Διεξαγωγή Μελετών Ανίχνευσης Αδυναμιών Δικτύων και Εφαρμογών, Διεξαγωγή Σχεδίων Ασφάλειας, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής. (2012+).
 • Εξωτερικός Συνεργάτης Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης (2012-2013).
 • Πληροφοριακών Συστημάτων Εμπορικών Λιμένων (2011-2013).
 • Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (2008 – 2012).

Πιστοποιήσεις

 • ISMS Auditor/Lead Auditor, IRCA certified, March 2012, Certificate Number: 01361.
 • QMS Auditor/Lead Auditor, IRCA certified, April 2014, Certificate Number: IQ-LA11948.

Αλλες δραστηριότητες

Το δημοσιευμένο έργο περιλαμβάνει δέκα επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια και δύο σε επιστημονικά περιοδικά.