Θεόδωρος Ντούσκας

Συντονιστής Αναπτυξιακών Έργων

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& ICT Protect

Γιώργος Στεργιόπουλος

Συντονιστής Ερευνητικών Έργων

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

Κώστας Μουλίνος

Διδάκτορας Πληροφορικής

'Εμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& ENISA

Βασίλης Τσούμας

Διδάκτορας Πληροφορικής

'Εμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& European GNSS Agency (GSA)

Στέλιος Δρίτσας

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ & ΑΧΑ Ασφαλιστική

Γιάννης Σουπιώνης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& EU Joint Research Center

Μαριάνθη Θεοχαρίδου

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρη Ερευνήτρια ΟΠΑ

& EU Joint Research Center

Νίκος Βιρβίλης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Έμπειρος Ερευνητής ΟΠΑ

& NATO Communications and Information (NCI) Agency

Μιλτιάδης Κάνδιας

Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνητής ΟΠΑ & Barclays Bank

Νικόλαος Τσάλης

Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνητής ΟΠΑ & Τράπεζα Πειραιώς

Κοσμάς Πιπύρος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ & Γενικό Επιτελείο Εθνικής Aμυνας

Γεωργία Λύκου

Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνήτρια ΟΠΑ & Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Γιώργος Ιακωβάκης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ 

Αργυρώ - Αγγελική Αναγνωστοπούλου

Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνήτρια ΟΠΑ 

Ευστράτιος Βασιλέλλης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ