Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ & διαΝΕΟσις Οργανισμός Έρευνας & Ανάλυσης

Ερευνητής

e-mail: pierrakakis at gmail dot gr

Σπουδές

 • M.Sc. (Technology Policy), Engineering Systems Division, Massachusetts Institute of Technology (2009).
 • M.A. (Public Policy), John F. Kennedy School of Government, Harvard University (2007).
 • Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005).

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

 • Πολιτική Οικονομία της Γεωγραφικής Ολοκλήρωσης.
 • Πολιτική Οικονομία της Τεχνολογίας.
 • Οικονομική της Ασφάλειας.
 • Διεθνής Ασφάλεια και Στρατηγικές Σπουδές.
 • Ρυθμιστική Πολιτική (Ενέργεια και Τηλεπικοινωνίες).

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ερευνητής στο Center for Energy and Environmental Policy Research, Massachusetts Institute of Technology (2007-2009).
 • Μέλος του Advanced Conversion Research Project, British Petroleum & Massachusetts Institute of Technology (2007-2009).
 • Ερευνητής πάνω σε θέματα διεθνούς ασφαλείας στο Center for American Progress (Washington DC, 2006).