Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ

e-mail: giakovakis at aueb dot gr

Σπουδές:

  • Υποψήφιος Διδάκτορας (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016+)
  • M.Sc. (Information Systems), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων