Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ

e-mail: vasilelliss at aueb dot gr

Σπουδές:

  • Υποψήφιος Διδάκτορας (Ασφάλεια και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών ΤΠΕ), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2018+)
  • M.Sc. (Πληροφοριακά Συστήματα), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2017)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών
  • Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων

Αλλες δραστηριότητες

Το δημοσιευμένο έργο περιλαμβάνει μια επιστημονική εργασία σε συνέδριο.