Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λίλιαν Μήτρου

Καθηγήτρια

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πανεπ. Αιγαίου &

Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Kώστας Λαμπρινουδάκης

Καθηγητής

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Χρήστος Ξενάκης

Καθηγητής

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Παναγιώτης Κατσαρός

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γιάννης Μαριάς

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παναγιώτης Κοτζανικολάου

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αλέξης Μυλωνάς

Senior Lecturer

Hertfordshire University
United Kingdom

Γιώργος Στεργιόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πανεπ. Αιγαίου