Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων  (Θεμελιώσεις Ασφάλειας Πληροφοριών)

(Δρ. Γιώργος Στεργιόπουλος)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκηση & Τεχνολογίες Κυβερνοασφάλειας

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

Ασφάλεια Λογισμικού & Δικτύων

(Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Μαριάς)

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

(Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Μαριάς)

Ψηφιακά Πειστήρια

(Δρ. Θεόδωρος Ντούκσας)

Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων

(Δρ. Στέλιος Δρίτσας)

Δίκαιο της Πληροφορίας

(Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου)

Σεμινάριο Τεχνολογίας & Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Ακεραιότητα Πληροφοριών

(Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  

Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής

Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης, Συντονιστής Θεματικής Ενότητας)

 

Άλλα μαθήματα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σεμινάριο Τεχνολογίας και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης, Συντονιστής)

Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία - Πληροφορική

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης, Δρ. Βασιλική Μπρίνια)