Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων  (Θεμελιώσεις Ασφάλειας Πληροφοριών)

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Πληροφοριακά Συστήματα

Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Υποδομών

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

(Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Μαριάς)

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

(Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Μαρκάκης, Δρ. Θεόδωρος Ντούσκας)

Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων

(Δρ. Στέλιος Δρίτσας)

Δίκαιο της Πληροφορίας

(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου)

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Ακεραιότητα Πληροφοριών

(Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  

Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής

Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης, Συντονιστής Θεματικής Ενότητας)

 

Άλλα μαθήματα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σεμινάριο Τεχνολογίας και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης, Συντονιστής)

Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία - Πληροφορική

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης, Δρ. Βασιλική Μπρίνια)