Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

(Δρ. Γιώργος Στεργιόπουλος)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Πληροφοριακά Συστήματα

Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Υποδομών

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

(Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Μαριάς)

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

(Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Μαριάς και Δρ. Θοδωρής Ντούσκας)

Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακά Πειστήρια

(Δρ. Θοδωρής Ντούσκας και Δρ. Στέλιος Δρίτσας)

Δίκαιο της Πληροφορίας

(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου)

Σεμινάριο Τεχνολογίας και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)