Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

(Δρ. Γιώργος Στεργιόπουλος)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκηση & Τεχνολογίες Κυβερνοασφάλειας

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

Ασφάλεια Λογισμικού & Δικτύων

(Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Μαριάς)

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

(Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Μαριάς)

Ψηφιακά Πειστήρια

(Δρ. Θεόδωρος Ντούσκας)

Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων

(Δρ. Στέλιος Δρίτσας)

Δίκαιο της Πληροφορίας

(Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου)

Σεμινάριο Τεχνολογίας & Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)