Διδάκτορας Πληροφορικής

Ερευνήτρια ΟΠΑ & Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

e-mail: lykoug at aueb dot gr

Σπουδές:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2021)
 • M.Sc. (Πληροφοριακά Συστήματα), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015)
 • ΜΒΑ, (Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( 2000)
 • Πτυχίο Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ, 2013)
 • Πτυχίο Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας (ΑΤΕΙ, 1991)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνήτρια

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

 • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 • Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών
 • Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων

Επαγγελματική εμπειρία:

 • Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (2022+)
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στην Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων & Υποδομών Αεροναυτιλίας (2018 - 2021), στο τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος (2012 - 2017), & στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (2007 - 2011)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (2005-2007) στη Διεύθυνση Υποδομών του Γεν. Επιτελείο Στρατού