Έχει γίνει ανάρτηση της τελικής βαθμολογίας για το μάθημα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.