"Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των γραπτών της εξεταστικής Σεπτεμβρίου στην σελίδα του μαθήματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων."