Η επιλογή αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις διπλωματικές εργασίες (MSc theses) που εκπονήθηκαν στη γνωστική περιοχή Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Υποδομών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικότερα, ο ιστότοπος περιλαμβάνει: α) ένα κείμενο με γενικές οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής θέματος και τη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής στο ως άνω πρόγραμμα ΠΜΣ, μαζί με κάποια χρήσιμα περαιτέρω βοηθήματα και β) τις παρουσιάσεις ορισμένων διπλωματικών εργασιών (παρατίθενται με αλφαβητική σειρά του ονόματος των συγγραφέων).

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις διπλωματικές εργασίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο συγγραφέα ή τον επόπτη κάθε διατριβής ή να στείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιστότοπο.

Οδηγίες συγγραφής

Δ. Γκρίτζαλης, Ιδέες και προτάσεις για μια προσέγγιση εκπόνησης και δομή παρουσίασης μιας μεταπτυχιακής εργασίας, ΠΜΣ σε Πληροφοριακά Συστήματα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2000.

Ενα κλασικό βιβλίο με αναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία μιας (διπλωματικής, μεταπτυχιακής, διδακτορικής ή άλλης) επιστημονικής εργασίας είναι το:

U. Eco , Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία, μτφ. Μ. Κονδύλη, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2001.

Ενα χρήσιμο βιβλίο για τη συγγραφής μιας τέτοιας εργασίας είναι το:

Ι. Χάρης, Η γλώσσα, τα λάθη και τα πάθη, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2003.

Τέλος, για όσους χρειάζονται ένα εύχρηστο βοήθημα σχετικά με τη γραμματική της γλώσσας μας, τους συνιστούμε το:

D . Holton , P . Mackridge, Ε. Φιλιππάκη- Warburton, Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1999. 

Διπλωματικές Εργασίες

Νεραντζίνης Τ., Ασφάλεια Λειτουργικού Συστήματος Android, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010.

Λιβέρη Δ., Ερευνητική Ομάδα Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010.

Κάνδιας M., Εκ των έσω απειλές σε Πληροφοριακά Συστήματα, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010.

Τσοπόκης Γ., Δημιουργία και αξιολόγηση ηχητικών CAPTCHA σε φορητές συσκευές, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010.

Ρίσκας B., Ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε smartphones, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010.

Παπαδάκης Κ., Μέθοδος Αναγνώρισης και Αποτίμησης Κρίσιμων Πληροφορια­κών και Ε­­πι­­κοινωνιακών Υ­πο­­δομών, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.

Ξηντάρα Δ. , Εξειδίκευση ενός CBK σε ISCIP, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008.

Γρινιεζάκη Ε., Αξιολόγηση και υλοποίηση visual και audio CAPTCHA σε VoIP με SIP, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008.

Δημοπούλου Μ., Πλαίσιο αντιμετώπισης του SPIT με χρήση Οντολογιών, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008.

Κοτσώνης Β, Διαχείριση πολιτικών anti-SPIT σε περιβάλλοντα VoIP, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008.

Νακούλας Α., Εντοπισμός απειλών και προδιαγραφές διαχείρισης spam σε υποδομές VoIP μέσω SIP, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.

Πάσχος Α., Ασφάλεια Πρωτοκόλλων Number Resolving σε υποδομές VoIP, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.

Λιώσης Γ., Προδιαγραφές εντοπισμού του SPIT σε υποδομές VoIP, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.

Λεπενιώτου Α., Ανωνυμία σε Δίκτυα Αισθητήρων, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006

Τριποδιανός Χ., Βάση Τεχνικών Μέτρων Ασφάλειας, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006.

Τσαπάρας Γ., Προδιαγραφή Τεχνολογίας Προάσπισης της Ιδιωτικότητας για το Ubiquitous Computing, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006.

Στουγιάννου Ε. Π., Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Υποδομών: Ανάπτυξη CBK, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006.

Καλημέρη Ε., Προστασία κρίσιμων εθνικών υποδομών, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2004.

Μπονάτος Ι., Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διεισδυτικό Υπολογίζειν (Pervasive Computing), Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2004.

Ρέντας Ν., Υπηρεσίες πιστοποίησης προστιθέμενης αξίας σε υποδομές δημόσιου κλειδιού, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2004.

Καλυβίτης Ι., Τεχνολογίες προστασίας ψηφιακού περιεχομένου, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2004.

Δρίτσας Σ, Ασφάλεια στο Grid, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2003.

Μούρτος Α., Δικανική αξιοποίηση της Πληροφορικής, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2003.

Παναγής Θ., Ενσωμάτωση τεχνολογιών προάσπισης της ιδιωτικότητας στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002.

Γυμνόπουλος Λ., Αξιολόγηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων με το Μοντέλο CEISOQ, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002.

Ανδρικόπουλος Π., Ασφάλεια σε υπηρεσίες διαδικτύου βασισμένες σε XML, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002.

Καρύδα Μ., Οι συνέπειες της τεχνολογικής υπεροχής σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών στον ανταγωνισμό γεωπολιτικών σχηματισμών, Μεταπτυχιακή διατριβή, Επιβλέπων Δ. Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2000.