Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ασφάλεια Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Ακεραιότητα Πληροφοριών

(Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

(Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης)