Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εξοικείωση με τις έννοιες των ψηφιακών πειστηρίων.
  • Εξοικείωση με τις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας.
  • Εξοικείωση με τις διαδικασίες ανάλυσης και εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων.

Διαλέξεις Ακαδημαϊκού Εξαμήνου

Τμήμα Πλήρους Φοίτησης

Τμήμα Μερικής Φοίτησης