Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή - Εννοιολογική Θεμελίωση

 • Αγαθά, Απειλές, Ευπάθειες, Ρίσκο
 • Επιθέσεις
 • Υπηρεσίες Ασφάλειας - Ακεραιότητα, Αυθεντικοποίηση, Ιδιωτικότητα, Μη-αποποίηση

Εισαγωγή σε κρυπτογραφικές τεχνικές

 • Encryption: symmetric and asymmetric; Hashing codes
 • message confidentiality/authentication/integrity
 • PKIs, X509 και digital signatures

Έλεγχος προσπέλασης

 • Πολιτικές ελέγχου προσπέλασης: MAC, DAC, RBAC, CWAC
 • Δομές ελέγχου προσπέλασης

Αυθεντικοποίηση και Ταυτοποίηση

 • Hash based / Kerberos - symmetric / public key / arbitrated
 • Βιομετρικά συστήματα

Ασφάλεια δικτύων

 • Πρωτόκολλα ασφάλειας στο διαδίκτυο. IPSec, SSL/TLS, SSH. PGP/S-MIME
 • Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα (wifi/wimax/bleutooth)

Ασφάλεια υπολογιστών - Εισβολείς και Συστημικές απειλές

 • Intrusion detection - Τεχνικές και συστήματα / HIDS/NIDS
 • Πύλες Ασφάλειας (Firewalls)
 • Κακόβουλο λογισμικό (viruses, worms, trojan horses)
 • Code signing και software security models
 • Κακόβουλο λογισμικό σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Τεχνικές Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας

 • Έννοιες / Ανάγκες / Πλαίσιο
 • Ανωνυμία και Ψευδωνυμία
 • Privacy enhancement technologies (PETs)

Εμπιστοσύνη (Trust)

 • Έννοιες πίστης, εμπιστοσύνης, υπόληψης
 • Συστήματα υπολογισμού εμπιστοσύνης και ανταλλαγής υπόληψης
 • Case Studies: Συστήματα Υπόληψης σε P2P (Bit-Torrent / Eigen-Trust

Διαλέξεις Μαθήματος

download pdf version Διαφάνειες Σειρά - 1

download pdf version Διαφάνειες Σειρά - 2

download pdf version Διαφάνειες Σειρά - 3

download pdf version Διαφάνειες Σειρά - 4

download pdf version Διαφάνειες Σειρά - 5

download pdf version Διαφάνειες Σειρά - 6

download pdf version Διαφάνειες Σειρά - 7 

Υλικό για το μάθημα

Εννοιολογική Θεμελίωση

download pdf version Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

Referencing & Citing - Harvard Style 

Περίγραμμα Μαθήματος

download pdf version Περίγραμμα μαθήματος

Θέματα Εξετάσεων

download pdf version Παλαιότερα θέματα

download pdf version Εξεταστική περίοδος Φλεβάρη 2006

Θέματα Εργασιών

download pdf version Εργασίες ΑΥΔ 2007

download pdf version Παλαιότερες εργασίες

Ενδεικτικό Midterm Project 2005