Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή - Εννοιολογική Θεμελίωση

 • Βασικές έννοιες - ορολογία
 • Εισαγωγή σε κρυπτογραφία, συμμετρική vs ασύμμετρη κρυπτογραφία
 • Εισαγωγή σε ψηφιακή υπογραφή, αυθεντικοποίηση
 • Συγκριτικές διαφορές

Συμμετρική κρυπτογραφία

 • Μαθηματικό υπόβαθρο
 • Ιστορική αναφορά
 • Κατηγορίες

Συμμετρική κρυπτογραφία τμημάτων

 • Εισαγωγικά θέματα
 • Μέθοδοι Λειτουργίας
 • DES/3DES
 • AES - Rijndael
 • Άλλα σχήματα - Συνοπτικά IDEA, Blowfish, RC5
 • Θέματα απόδοσης - χαρακτηριστικά αποτίμησης
 • Γεννήτριες κλειδιών

Συμμετρική κρυπτογραφία ρεύματος

Κβαντική κρυπτογραφία

Θεωρεία Αριθμών

 • Εισαγωγή - ορισμοί έννοιες
 • ΜΚΔ - Θεώρημα Ευκλείδη
 • Αριθμητική υπολοίπων - Chinese remainder theorem
 • Θεωρήματα Euler και Fermat

Κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού

 • Εισαγωγικά θέματα
 • RSA κρυπτοσύστημα
  • Primality testing
  • Integer factorization
 • Άλλα σχήματα - Εισαγωγή σε ElGamal/ΕCC
 • Επιθέσεις - Θέματα απόδοσης - χαρακτηριστικά αποτίμησης

Συναρτήσεις σύνοψης και Ακεραιότητα

 • SHA / Message-Digest algorithm 5
 • HMAC
 • Επιθέσεις

Ψηφιακές υπογραφές

 • RSA σχήμα
 • Digital Signature Algorithm (DSA)
 • One-time digital signatures
 • Blind και Undeniable σχήματα
 • Επιθέσεις - Θέματα απόδοσης - χαρακτηριστικά αποτίμησης

Ανταλλαγή και διαχείριση κλειδιών

 • Diffie Helman σχήμα

Υλικό για το μάθημα

Εννοιολογική Θεμελίωση

download pdf version Διαφανεια Σειρά - 1

download pdf version Διαφανεια Σειρά - 2

download pdf version Διαφανεια Σειρά - 3

download pdf version Διαφανεια Σειρά - 4

download pdf version Διαφανεια Σειρά - 5

download pdf version Διαφανεια Σειρά - 6

download pdf version Διαφανεια Σειρά - 7

download pdf version Διαφανεια Σειρά - 8

Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

Referencing & Citing - Harvard Style

Θέματα Εξετάσεων

download pdf version Παλαιότερα θέματα 

Θέματα Εργασιών

download pdf version Παλαιότερες εργασίες

download pdf version Εργασία 2006