Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνήτρια ΟΠΑ & Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

e-mail: dmentz at aueb dot gr

Σπουδές:

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υποψήφια Διδάκτορας (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής (2015+)
  • Cambridge University, Master of Philosophy (MPhil) in Computational Biology (2007)
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (2006)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Έρευνα

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών

Επαγγελματική εμπειρία:

  • Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, υπό τη Γ.Γ.Δ.Ε., στον κλάδο ΠΕ Εφοριακών (2012+)
  • Information Systems Impact Α.Ε., με αντικείμενο την αυτοματοποίηση της καθημερινής ηλεκτρονικής ανταλλαγής παρασταστικών των εταιριών με τους επαγγελματικούς τους εταίρους (2009 - 2011)