Εισαγωγή του βιβλίου του R.Dodge, "The Strategist: The Life and Times of Thomas Schelling".

Εκθέσεις φωτογραφίας της Βούλας Παπαϊωάννου και του Μεξικάνου Agustin Victor Casasola.

"Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία", Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

"Εισηγητική Έκθεση στην πρόταση Νόμου για την ίδρυση Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών", Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ).

"Πρόταση Νόμου : Δημιουργία Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας", Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ).

Πρόγραμμα εκδηλώσεων με αφορμή τα 100 χρόνια συμπλήρωσης από τη γέννηση του Kurt Gödel (1906-1978).

G . Mankiw, "My Rules of Thumb", Published in The American Economist.

Melanie R. Rieback, Bruno Crispo, Andrew S. Tanenbaum, "Is Your Cat Infected with a Computer Virus?", Proceedings of the Fourth Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PERCOM'06), 2006.

Απόσμασμα απο εφημερίδα, "Αμερικανο-Ισπανική Σύγκρουση", 2006.

The Mentor, "The Hacker Manifesto", January 1986.

Αριστείδης Ν. Χατζής , "Αυστηροί Κανόνες, Γενικές Ρήτρες & Σύνταγμα".

Butler Lampson, "Accountability and Freedom", Microsoft, May 2006.

William Langewiesche, "Columbia's Last Flight. The Inside story of the investigation and the catastrophe it laid bare", The Atlantic Monthly, November 2003.

John Mearsheimer and Stephen Walt, "The Israel Lobby".

Η πολυτάραχη ζωή της σταθεράς "π", ΒΗΜΑSCIENCE, Μάρτιος 2006.

Ashton Carter,"How to counter war of mass destruction", Foreign Affairs, Vol. 83, No. 5, September/October 2004.

Simone Santini, "We are sorry to inform you", IEEE Computer, December 2005.

Tariq RAMADAN, "Free speech and civic responsibility", The Herald Tribune February 2006.

Δ. Σπινέλλης , "Η Λυδία λίθος της διαφάνειας", Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ", 11 Φεβρουαρίου 2006

D. Spinellis, "Reflections on trusting trust revisited", A note on K. Thopmson Turing Award Lecture, 2003

Ενδιαφέρουσα ανάλυση της ελληνικής νοοτροπίας στην αντιμετώπιση προβλημάτων!!! download pdf version