"Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των εργασιών Ιουλίου."