Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητής ΟΠΑ & Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

e-mail: pipyrosk at aueb dot gr

Σπουδές

  • Υποψήφιος Διδάκτορας (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012+)
  • M.Sc. (Information Systems), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011)
  • Πτυχίο Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2005)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Κυβερνοπόλεμος: Τεχνολογική και νομική διάσταση
  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων

Επαγγελματική εμπειρία

  • Νομικός σύμβουλος – ΙΤ αναλυτής, Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (2013+)
  • Εισηγητής Τμήματος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Λογισμικού, Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας (2012-2013)
  • Νομικός σύμβουλος, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (2009-2012)