Ερευνητής ΟΠΑ

e-mail: kadamos at aueb dot gr

Σπουδές:

  • M.Sc. (Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2013)
  • Πτυχίο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Ηπείρου (2008)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητής

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα:

  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών
  • Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας

Πιστοποιήσεις

ISMS Auditor/Lead Auditor, IRCA certified, March 2018, Certificate Number: TAR-AK/237/03/2018 CQI|IRCA|78619