"Αναρτήθηκε η τελική βαθμολογία της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου."