Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος θα πραγματοποιούνται μέσω του Microsoft Teams, στο οποίο έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη ομάδα-μάθημα "Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Προπτυχιακό". Στην ομάδα μπορείτε να κάνετε join είτε με τον κωδικό: gjjwknx είτε πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aab7f58dfc54d4c2c8458cbdab8f0e251%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e8e21fe-6212-4498-94f7-0b467e3ae41c&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f

 

Θα σας ζητηθεί να κάνετε login στο Microsoft Teams με τον λογαριασμό σας από το Office365, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό του ΟΠΑ. Οδηγίες για τη χρήση του Microsoft Teams έχουν αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου και μπορείτε να τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (Αναλυτικός Οδηγός για φοιτητές (PDF)).

 

Για να παρακολουθήσετε την εκάστοτε διάλεξη πρέπει να συντονίζεστε στο κατάλληλο event ("Ασφάλεια - Τετάρτη" ή "Ασφάλεια - Παρασκευή") στο κανάλι "Διαλέξεις" στην ομάδα του μαθήματος στο Teams.