Αναρτήθηκε η γραπτή εργασία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του μαθήματος "Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων".