Αναρτήθηκε η ανανεωμένη γραπτή εργασία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του μαθήματος "Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων" στην οποία έχει αφαιρεθεί το firewall από το asset inventory (CI-A-1014).