Η προθεσμία υποβολής της γραπτής εργασίας μεταφέρθηκε για την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 18:00.