Εκ μέρους του διδάσκοντα Δρ. Δεδούση Παναγιώτη, σας ενημερώνουμε ότι στην τελική εξέταση η ύλη περιλαμβάνει ότι έχει διδαχθεί στα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Το παραπάνω έχει εξηγηθεί πολλάκις κατά την διάρκεια των μαθήματων.

Μετά τιμής,