Περιεχόμενο μαθήματος

Περίγραμμα μαθήματος

Εκπαιδευτικό υλικό

Science on the Web

Οι ΤΠΕ ως διδακτικό εργαλείο

Οδηγίες συγγραφής μιας εργασίας

Διδακτική της Πληροφορικής: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης

Collaborative Strategies

CSCL Environments (Mέρος 1)

CSCL Environments (Mέρος 2)

Γνωστικές Δεξιότητες και Κατασκευή Ερωτήσεων

Διδασκαλία

Παράδειγμα μαθήματος

Προδιαγραφές δραστηριοτήτων

Προετοιμασία διδασκαλίας

Μοντέλα ένταξης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Scripting

ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Πληροφορική Λύκειο

ΤΠΕ Nέο Πρόγραμμα 2011

Διδακτική του Προγραμματισμού (εργαλείο γραφικού προγραμματισμού SCRATCH)

Μάθηση μέσω παιχνιδιών

Μάθηση στο ΕΛ-ΛΑΚ

Σχεδιαστικές Αρχές Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Referencing & Citing - Harvard Style

Θέματα Εργασιών

EDU-2014 Theory

EDU-2014 Practice

EDU-2013 Theory

EDU-2013 Practice

EDU-2012 Theory

EDU-2012 Practice

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Συνολική βαθμολογία Ιουνίου 2014

Θέματα εξετάσεων και ενδεικτικές απαντήσεις

Θέματα εξέτασης Ιουνίου 2012

Θέματα εξέτασης Σεπτεμβρίου 2012

Θέματα εξέτασης Ιουνίου 2013

Σχολεία Νομού Αττικής

α αθηνας.xls

ανατ.αττ..xls

β αθηνας.docx

γ αθηνας.docx

δ αθηνας.docx

δυτ. αττ..docx