Οι παρουσιάσεις που περιλαμβάνονται στο υλικό για το μάθημα αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές που το παρακολουθούν. Εκπονήθηκαν από τον εκάστοτε αναφερόμενο συγγραφέα, ενίοτε με τη βοήθεια υποψήφιων διδακτόρων ή/και άλλων συνεργατών του. Η αξιοποίηση των παρουσιάσεων αυτών εκτός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου είναι δυνατή εάν και εφόσον έχει προϋπάρξει άδεια από το συγγραφέα τους και εάν και εφόσον σε κάθε χρήση τους γίνεται ρητή μνεία στην αρχική μορφή της παρουσίασης.

 

Η εκφώνηση της εργασίας του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι διαθέσιμη εδώ (νέα έκδοση 10/04/2024) 

Βαθμολογία Γραπτής Εργασίας Εαρινού Εξαμήνου 2024 

Βαθμολογία Εργαστηριακής Εξέτασης Εαρινού Εξαμήνου 2024 

 

Η παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων" που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14/5/2024 από τον διευθυντή του προγράμματος, καθηγητή κ. Γκρίτζαλη Δημήτριο, είναι διαθέσιμη εδώ  

 

Σημειώσεις μαθήματος (2024)

 Εισαγωγή στο Μάθημα της Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)

 Εννοιολογική Θεμελίωση 

 Έλεγχος Προσπέλασης

 Risk Assessment

 Ιομορφικό Λογισμικό

 Κρυπτογραφία

 Προστασία Κρίσιμων Υποδομών

Διαφάνειες Φροντιστηρίων (2024)

 Οδηγίες Δημιουργίας HomeLab

 Εισαγωγή στο Penetration Test 

 Εισαγωγή στο NMAP & NESSUS 

 Εισαγωγή στο Metasploit Framework 

 Metasploit Framework (2o μέρος)

 Buffer Overflow

 Web Application Penetration Testing

 Malware Sandboxing

Σημειώσεις μαθήματος (μέχρι το 2022)

Εννοιολογική Θεμελίωση

Εννοιολογική Θεμελίωση (B/W)

Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων

Έλεγχος Προσπέλασης

Ιομορφικό Λογισμικό

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - GDPR - Απόρρητο

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Social Engineering

Η εκ των έσω απειλή - Διαρροή Δεδομένων

Στεγανογραφία Ήχου

 Hackers - Hacking - Hacktivism

Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

Referencing & Citing - Harvard Style

Διαφάνειες Φροντιστηρίων

download pdf version Εισαγωγή στο penetration testing

download pdf version Network Enumeration - Nmap

download pdf version Vulnerability Analysis - Nessus

download pdf version Vulnerability Exploitation - Metasploit

download pdf version Classic pentest methodology

download pdf version Vulnix Walkthrough

download pdf version Buffer Overflow – Επιθέσεις

download pdf version Web Application Penetration Testing

download pdf version Malware Sandboxing

download pdf version Non-conformal malware attack on smartphones

download pdf version Δικτυακές Επιθέσεις σε Πληροφοριακά Συστήματα (Presentation Layer)

download pdf version Δικτυακές Επιθέσεις σε Πληροφοριακά Συστήματα (Application Layer)

Ώρες γραφείου

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο dgrit at aueb dot gr)

Υ.Δ. Αναγνωστοπούλου Αργυρώ - Αγγελική: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο anagnostopouloua at aueb dot gr)

Υ.Δ. Ραπτάκη Μελίνα: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο mraptaki at aueb dot gr)

Υ.Δ. Σώζων Λεβεντόπουλος: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο sleventopoulos at aueb dot gr)