Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας (2020-2025)  

Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας  

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εννοιολογική θεμελίωση: Βασικές έννοιες και ορισμοί.
  • Μορφότυποι κυβερνοασφάλειας και τεχνολογικά παραδείγματα.
  • Θεωρία τεσσάρων ασυνεχειών.
  • Κομβικές τεχνολογίες διαχείρισης κυβερνοασφάλειας (αποτίμηση επικινδυνότητας, διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας, αντι-ιομορφικό λογισμικό, κρυπτοσυστήματα).
  • Παραδείγματα (paradigms) ΤΠΕ και μορφότυποι κυβερνοασφάλειας.
  • Προστασία ψηφιακών υποδομών (ενέργεια, δίκτυα πληροφόρησης κλπ.).
  • Κυβερνοασφάλεια στο (Βιομηχανικό) Διαδίκτυο των Αντικειμένων ((Ι)ΙοΤ).
  • Διοίκηση κυβερνοασφάλειας: Κοινωνικο-πολιτικό συμφραζόμενο, hacking και hacktivism, κυβερνοσυγκρούσεις (cyber warfare), ψευδο-ειδήσεις (fake news), ιδιωτικότητα (privacy) σε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα (open social networks), κρυπτοσυστήματα, διεθνείς σχέσεις και συγκρούσεις (Enigma Machine, Purple Code, Clipper Chip κ.λπ.).
  • Ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες: Μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης τεχνολογιών και δράσεων αυταρχισμού και κοινωνικού ελέγχου.

Υλικό για τις διαλέξεις του μαθήματος

download pdf version Εννοιολογική Θεμελίωση

 Διάλεξη στην Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Αερολιμένων

 Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας βάσει προτύπων

download pdf version Αποτίμηση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων

 CISSP Security Governance & Risk Management Domain

 Risk Assessment: STORM Method & Tool

download pdf version Η εκ των έσω απειλή - Διαρροή δεδομένων

download pdf version Πρότυπα Ασφάλειας

download pdf version Προστασία Κρίσιμων Υποδομών

download pdf version Ambient Intelligence: The Promise, the Price, and the Social Disruption, A Review of Security and Privacy Strategies in Leading Economies

download pdf version Ασφάλεια και Hacking στον Κυβερνοχώρο

download pdf version Ιομορφικό Λογισμικό

download pdf version Σημειώσεις στην Στεγανογραφία Ήχου (Audio Steganography)

Security Management ISO 27001

Ασυνήθιστα μέτρα ασφάλειας: IDPS, Εξαπάτηση & Συμπεριφορική ανάλυση

Internet of Everything: No mercy for digital devices

Dropping malware through sound injection: A comparative analysis on Android operating systems

Εθνικη Αρχη Κυβερνοασφαλειας 1

Εθνικη Αρχη Κυβερνοασφαλειας 2

Οδηγίες για εκπόνηση εργασιών

Referencing & Citing - Harvard Style       

Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

Ειδικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Prevelakis, V., & Spinellis, D. (2007). The athens affair. Spectrum, IEEE, 44(7), 26-33. (παρουσίαση)

L. Adleman, An Abstract Theory of Computer Viruses

F. Cohen, Computer Viruses: Theory and Experiments

F. Cohen, Computational Aspects of Computer Viruses

 

 

Ώρες γραφείου

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω e-mail στο dgrit at aueb dot gr)

Υ.Δ. Αναγνωστοπούλου Αργυρώ - Αγγελική: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο anagnostopouloua at aueb dot gr)

Υ.Δ. Σώζων Λεβεντόπουλος: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο sleventopoulos at aueb dot gr)