Αρχική

Προσωπικό

Δημοσιεύσεις

Έρευνα και Μελέτες

Μαθήματα

Σύνδεσμοι

Όχι μόνο Aσφάλεια

Ειδήσεις

1

They sentenced me to twenty years of boredom for trying to change the system from within.
I'm coming now, I'm coming to reward them.
First we take Manhattan, then we take Berlin

L. Cohen

"Έχουν αναρτηθεί οι ομάδες για την εργαστηριακή εξέταση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14/12 στο εργαστήριο 303 στην οδό Τροίας 2."

"Έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της εργασίας του προπτυχιακού μαθήματος Ασφάλειας."

"Τα εργαστήρια του μαθημάτος θα διεξαχθούν κατά τις ημερομηνίες 23/11, 26/11, 30/11 & 3/12. Η εργαστηριάκη εξέταση θα γίνει στις 14/12."

"Λόγω διαχειριστικών αναγκών της γραμματείας, το μάθημα της Παρασκευής θα διεξάγεται από εδώ και στο εξής στην αίθουσα Δ23."

"Έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένη έκδοση της προπτυχιακής εργασίας"

Υποκατηγορίες