Αρχική

Προσωπικό

Δημοσιεύσεις

Έρευνα και Μελέτες

Μαθήματα

Σύνδεσμοι

Όχι μόνο Aσφάλεια

Ειδήσεις

Βιβλιοθήκη Ασφάλειας

1

They sentenced me to twenty years of boredom for trying to change the system from within.
I'm coming now, I'm coming to reward them.
First we take Manhattan, then we take Berlin

L. Cohen

Η σημερινή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 18:30-21:00.

Υποκατηγορίες